Những đứa trẻ - Hang Táu (Mộc Châu)

  Chuyến đi công tác Mộc Châu và những bức ảnh chụp vội.
Cre: Công Tịnh