Thảo nguyên Đồng Lâm

  Ngay lúc này tại Thảo nguyên Đồng Lâm, Hữu Lũng, Lạng Sơn.
  Nơi cách Hà Nội chỉ 120 km.
Cre: Hoàng Vũ