Chưa đi chưa biết Phú Yên

  Chưa đi chưa biết Phú Yên. Đi rồi mới biết Phú Yên đẹp quá chừng.
  Mê Phú Yên rất lâu rồi giờ mới có cơ hội đến, không làm mình thất vọng miếng nào cả, người dân ở đây cũng siêu nhiệt tình và dễ thương.
Lieu Phuong