Chính sách bảo mật

1, MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

- Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2, PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và F.C Việt Nam
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại F.C Việt Nam.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3, THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

4, QUẢN LÝ THÔNG TIN:

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: https://thegioicombo.vn/
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5, THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Công ty TNHH Thương mại F.C Việt Nam

Tên tiếng Anh: F.C Viet Nam Booking Company Limited

Địa chỉ văn phòng: 149 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Đại diện: Bà Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 02435737778 Fax: 0243573 7779

Email: fcvietnam@fpt.vn IATA nbr: 37301526

6, HỖ TRỢ VÀ KHIẾU NẠI

Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, F.C Việt Nam sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng: