Huế thương và mình thương Huế.

  Thương kiểu yêu và trân quý nhiều, vì Huế đẹp, người Huế dễ mến và không vì gì cả. Ai đó bảo Huế buồn, với mình Huế bình yên còn buồn hay vui là ở người gặp Huế.
Ảnh xinh của bạn Nguyệt Nguyệt