BỐT HÀNG ĐẬU MỞ CỬA SAU 130 NĂM

  Bốt Hàng Đậu mở cửa sau 130 năm, đã nhận được sự thu hút của rất mọi người. Mình xếp hàng mất gần tiếng mới vào tham quan.
  Thời gian chụp ảnh được 7 - 10 phút mỗi người. Hiện tại đang free vé vào cửa. Mọi người có thể đăng ký trước để đỡ phải xếp hàng lâu như mình nha.
Cre: Quân Beann