Mù Cang Chải cuối vụ…

  Đây là những hình ảnh mình may mắn chụp được trước những ngày lúa gặt. Việt Nam đẹp quá mọi người ơi.
Cre: Phạm Đức