Hoàng Su Phì ngày lúa còn xanh.

  Các bác đã chuẩn bị tư trang đi săn lúa chín Hoàng Su Phì chưaaaa.
Cre: Kim Kim