Trông rất Nhật Bản nhưng lại là Aeon Long Biên

  Hoa ban Aeon Long Biên nở bung ngỡ như đang bên Nhật. Cuối tuần trời nắng đẹp như vậy mà hoa ban Aeon Long Biên còn nở đẹp như vậy.
  Còn chờ gì nữa vậy bạn tôi, lên đồ ngay nào!
Ảnh xinh của bạn Đức Nguyễn