Nhìu Cồ San - đỉnh núi cao thứ 09 Việt Nam

“Đi vào rừng một mình không cần phải rủ ai…”
  • Nhìu Cồ San - đỉnh núi cao thứ 09 Việt Nam
  Một buổi sáng tỉnh giấc, bầu trời u ám và mưa lạnh, tự hỏi bên ngoài bầu trời xám xịt kia có gì, liệu có một góc nhỏ trong xanh. Một buổi sáng tỉnh giấc, muốn đi tới 1 nơi không nhà, không xe, không khói, không bụi, không người, không ồn ào, bon chen...
  • Địa điểm: xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai