Nhắc hoài về Phước Đồng - An Hải ....

  Nhắc hoài về Phước Đồng - An Hải chắc mọi người cũng ngán, cơ mà nơi này đẹp quá không khoe thì uổng. Với lại mỗi năm nhắc có vài lần à, lỡ mà có thấy quá thì... ráng nha.
  Phước Đồng - An Hải - Phú Yên, chiếc thôn vẫn còn đậm chất làng quê xóm chài. Vẫn những nếp nhà ngói đỏ, những thuyền thúng, thuyền cá ra khơi mỗi cuối chiều. 3h chiều, những dân ngư chuẩn bị lưới cho một ngày ra khơi, tới 4h sáng hôm sau mới về.
Cre: Hoàng Minh Đức