Chinh phục Tây Côn Lĩnh (Hà Giang)

  Tây Côn Lĩnh mình leo qua hướng xã Phương Tiến, thuộc Huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang.
  1800m so với mực nước biển là tới điểm leo với mục tiêu đỉnh 2428. Mình bắt đầu leo tới đỉnh là 2 tiếng. Đường này tương đối dễ di chuyển nên phù hợp cho những bạn mới leo và muốn leo trong ngày vẫn ổn. Trên đường di chuyển xe máy từ bản Mào Phìn vào lán Hoa Đào thì sẽ đi qua những vườn cây trúc rất đẹp. Và đến lán hoa đào có cả một rừng thông luôn ấy.
  Đường này các bạn muốn leo tốt nhất là có người bản địa đi cùng vì từ điểm leo lên đỉnh đường mòn khá là nhiều lối.
Cre: Đặng V. Đạt