Mùa hoa Mai Anh Đào nở rộ.....

  Mùa hoa Mai Anh Đào nở rộ trên đồi chè Ô Long - Sapa
  Xin được đặt tên cho bộ ảnh này là MÙA NHỚ!
Cre: Hoàng Dưỡng