Khoe ảnh điện thoại chưa chỉnh màu của mọi người đi nào?

  Đây là dòng suối của Việt Nam. Nơi Bác Hồ lần đầu tiên đặt chân về nước sau những năm tháng đi tìm đường cứu nước.
  Suối Lê Nin - khu di tích lịch sử cấp quốc gia Pác Bó - Cao Bằng. Ở đây như tiên cảnh vì nước lúc nào cũng xanh như ảnh, dòng nước này dùng sinh hoạt cho cả làng Pác Bó vì thế các bạn du lịch tới đây không được tắm, giữ gìn vệ sinh chung.
Cre: Mai Vinh