Điện Biên | Mảnh đất hào hùng

  Mình vừa có một chuyến đi độc hành tới Điện Biên, ban đầu là vì chấp niệm với những con đường phủ đầy hoa ban trắng quá lớn, còn tới rồi mới biết Điện Biện không những thủ phủ của hoa ban xinh yêu, mà còn là nơi cho mình được sống lại phần nào lịch sử đấu tranh và giữ nước vô cùng tàn khốc và oanh liệt của ông bà ta.
Cre: Hằng Bắp