Một chút xinh xẻo dọc đường lên Suối Giàng - Yên Bái.

  Xanh, xanh, mơ một giấc mơ màu xanh.
Cre: Nguyễn Ly