Đây không phải nước ngoài....

  Đây không phải nước ngoài
  Đây là Việt Nam!
  Càng không phải Hạ Long hay Hà Giang
  Đây là Na Hang - Tuyên Quang
  Lan toả một Na Hang tuyệt đẹp tới các bạn.
Cre: Trương Đức Hiển