Đà Lạt và chuyến vào rừng hái nấm… hột gà

  Trải nghiệm siêu thú vị mùa mưa Đà Lạt năm nay. Tụi minh vào rừng hái nấm hột gà.
Cre: Bích Ngọc Bích