Từng nghĩ 30 tuổi còn quá xa vời

  Từng nghĩ 30 tuổi còn quá xa vời, nhưng chợt nhận ra 18 tuổi đã là câu chuyện của rất lâu về trước.
  Cuối cùng thì anh đã hiểu vì sao người ta cứ mãi ngưỡng vọng tuổi trẻ. Không phải vì những gì người ta đã làm được trong khi còn trẻ (bởi có phải ai cũng làm được gì đó khi còn trẻ đâu). Mà vì những gì ta “có thể” làm được khi còn trẻ.
#checkinhagiang
Cre: Hoàng Minh Đức