Ngắm một Phan Rang bình yên như thế!

  Mời mọi người xem qua ảnh phong cảnh và con người ở quê hương mình.
  Phan Rang có câu nói vui rằng: đây là nơi, nắng như Rang, gió như Phang.
Cre: Hien Tran