Mùa này săn mây là chuẩn bài.

  • Phình Hồ - Trạm Tấu - Yên Bái
Cre: Vu Minh Thu