Hưng Hà, Thái Bình

  Mùa thu ở Thái Bình, có một con đường nên thơ chạy giữa cánh đồng lúa chín vàng óng.
Cre: Nguyễn Trọng Cung