Mùa đông này check-in Đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) săn “băng giá”

  Đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng dần trở nên cực kỳ nổi tiếng nhờ cảnh đẹp xuất thần quanh năm. Những mùa khác, đỉnh núi chìm trong biển mây.
  Còn vào mùa đông, nơi này biến thành khu rừng băng giá hệt như một miền đất cổ tích.
  • Thành Công - Nguyên Bình - Cao Bằng
Huỳnh Minh Thư