Check-in Phú Quý....

  “Và rồi, đông qua, rồi xuân lại về. Nơi chất chứa những tình yêu đẹp, đã gắn kết, chữa lành biết bao con tim. Đảo Phú Quý xứng đáng cho bạn khám phá…”
Cre: Zen Phú Quý