Một Cao Bằng khá lạ...

  Một Cao Bằng khá lạ, có tí màu mè nhưng lại bình yên.
Cre: Hoàng Văn Hiếu