Mùa vàng gõ cửa Mù Cang Chải - Yên Bái rùi mọi người ơiiii

  Cập nhật tình hình lúa chín tại Mù Cang Chải tháng 9/2023. Hiện tại dưới bản như Lìm Mông, Lìm Thái, Ít Thái, Háng Là - La Pán Tẩn đều đã chín vàng và bắt đầu gặt, nếu ai đi nhảy dù lượn tầm này sẽ đẹp vì chín vàng.
  Lúa tại hai điểm du lịch nổi tiếng là Mâm Xôi Lớn và Đồi Móng Ngựa (Vành Móng Ngựa) chưa chín, vẫn còn xanh, Mâm Xôi lúa cao, hai khu vực này chín vàng sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Mọi người lưu ý để lên lịch trình cho phù hợp nha.
Cre: Trang Phạm