Một buổi sáng tại Đảo Phú Quý

  Hãy relax với một chút nhạc, một chút vitamin sea, một chút vị đắng của cà phê…
  Một buổi sáng tại Đảo Phú Quý.
Cre: Cát Phú Quý