Mồng Một sớm mai • Mồng Hai đầu tháng

  Trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh xuất hiện đám mây kỳ lạ vào sáng mùng Một.
  Đám mây này chỉ tập trung trên đỉnh núi và bao bọc Tượng Phật Bà trên đỉnh núi Bà Đen. Đây quả thật là hiện tượng thiên nhiên hiếm có.
——
“Dấu ấn linh thiêng” là một series về những địa điểm tâm linh nổi tiếng của Việt Nam. Nhấn vào hashtag #DauAnLinhThieng để đọc nhiều bài viết hơn nhé.
Page Tây Ninh