Mang nón Việt đi khắp Pakistan

  Hồi lên checklist đồ đạc cần chuẩn bị, thứ đầu tiên mình ghi ra là ”nón lá và khăn rằn”. Không hiểu ở đâu ra nhưng ý tưởng này xuất hiện mỗi lần mình bay lượn. Cái cốt người Việt nó ăn sâu vào trong máu rồi.
  Bằng cách này hay cách khác, mình muốn mang nét đặc trưng này đi khắp thế gian. Người Pakistan cũng có nón nhưng dạng tròn, bẹt vành và mini hơn nhiều.
  Mỗi lần ghé làng, mấy cô chú người Pak cứ trầm trồ “ê ê, nice cap nha mại!”. Chỉ chờ có thế mình xà vào giới thiệu liền, rằng đây là nón là truyền thống của Việt Nam - má tui dì tui, bà con xóm giềng của tui vẫn hay đội mỗi khi làm đồng.
Cre: Nguyệt Digi