Măng Đen mùa vàng!

  “Bạn chỉ thật sự được chữa lành trong thiên nhiên và ánh sáng.”
  Măng Đen mùa vàng!
  Lúa vào độ này đã trổ bông và bắt đầu chín vàng. Thời gian này ở Măng Đen đã bắt đầu có những cơn mưa chiều. Người dân ở đây đã bắt đầu gặt lúa, dự là kết thúc trước khi mùa mưa lại tới. Tranh thủ lên Măng Đen checkin thôi bạn ơi.
Cre: Thu Thủy