Núi Phật Nằm bình yên trong Vịnh Vân Phong

  Biển Dốc Lết cát trắng bãi thoai thoải ra tít xa. Rừng dừa 50 tuổi. Làng chài chưa bị thương mại hoá. Đồng muối Hòn Khói khơi nguồn cảm hứng cho nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.
Cre: Minh Mai