Không dừng ở cổng trời Quản Bạ, không đi nhà của Pao, dinh vua Mèo, cột cờ Lũng Cú thì đi đâu?

  Gợi ý lịch trình của mình cho các bạn tham khảo nè, trên đường cũng rất nhiều chỗ để dừng chụp ảnh nên đi vậy là đủ, đi tới đâu tối trời là nghỉ ở đó, không đi cố nha.
  Ngày 1: TP Hà giang - làng Xảo Há - đi qua dốc Thẩm Mã (đông quá chời luôn) - thôn Lao Xa - Ngủ đêm làng cổ Ma Lé.
  Ngày 2: Ma Lé - Lô Lô Chải - làng cổ Thiên Hương - Pả Vi - ngủ đêm Mèo Vạc.
  Ngày 3: Mèo Vạc - hố sụt Mèo Vạc - Hẻm vực Khâu Vai - ngủ đêm Mậu Duệ.
  Ngày 4: Mậu Duệ - Suối Bản Án - về Thành phố HG và đợi xe về HN.
Cre: Nguyễn Thủy