Tây Côn Lĩnh, một địa điểm checkin còn khá hoang sơ ở Hà Giang.