Hà Nội là một mảnh đất nhiều hoài niệm. Những điều xưa cũ nằm trọn trong những điều rất mới.

  Trong một ngày, đi từ từ, có thể đi xuyên từ những dấu tích nghìn năm trước khi cha ông lập quốc, đến những mảng rêu phong của những năm tháng bom đạn, cái không khí cổ mà rộn ràng của những năm tháng đổi mới xây dựng, đến cái náo nhiệt và hiện đại của hiện tại đang sống.
  Như trò chơi đi tìm kho báu, mỗi mảnh tìm được lại khiến mình háo hức, rộn ràng, thích thú. Hà Nội nghìn năm làm say lòng một đứa hay văn vở. Nhưng mà càng tìm, càng hiểu, càng yêu thật nhé.
Cre: Hương Giang