Đỉnh U Bò - Tà Xùa | Nghe tên thật lạ đúng không?!

  Mình may mắn được tham gia chuyến đường lên đỉnh U Bò - Tà Xùa cùng những người chiến hữu tuyệt vời.
  Ngây ngất với vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên ban tặng mà không một ngôn từ nào có thể miêu tả được. Những thước phim, tấm ảnh được ghi lại chỉ đẹp bằng 1/10 mà mình được nhìn thấy mà thôi.
ảnh: Quắt Nguyễn