Đỉnh núi Tà Xùa cao 2865m tại Trạm Tấu - Yên Bái

Cre: Vũ Ngọc Thiện