Đình làng Phú Hậu

"Bà tôi đưa tôi ra đầu làng
Một mình bà đội cả trời nắng to."
  • Đình làng Phú Hậu - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
vietsui | S Việt Nam