Đà Lạt lấp lánh trong những vần thơ

“Đà Lạt một sáng tinh mơ
Bước chân xuống phố hồn thơ mơ màng…”
  Ai đi Đà Lạt cũng nhớ hoài cái cảm giác lành lạnh, thư thái, khiến con người ta quên cả lối về.
Cre: Như Tuyền, Minh Nguyệt