Có một Lệ Giang xinh xẻo như thế!

  Lệ Giang vào tháng 4 - 5 thời tiết Lệ Giang cực xinh.
  Đi Shangrila thì nên chuẩn bị sức khỏe tốt chút nha. Vì đến Shangrila shock độ cao, nôn nào lắm. Xuống đến Lệ Giang người lại khoẻ như chưa gì, chắc hợp đất Lệ Giang.
  Ảnh chuyến đi của mình ngày này 3 năm trước.
Duong Vi