Chinh phục A Pa Chải là 1 Cực trong Tứ cực Việt Nam ta

  A Pa Chải là địa danh gắn liền với cột mốc số 0 (không số) có tọa độ 22°23’53″N 102°8’51″E, nằm trên đỉnh núi Khoan La San.
  Cột mốc hoàn thành ngày 27/6/2005 được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, bên ngoài cùng là khối vuông diện tích 5x5m.
  Cột cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia. Việt Nam - Lào - Trung Quốc.