Cao Bằng gạo trắng nước trong

   “Cao Bằng gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về” đó là câu nói mà một người bạn nói với mình khi đến Cao Bằng. Cao Bằng thật quá đẹp và để lại nhiều ấn tượng khó quên.
  Còn đây là đồi cỏ cháy Vinh Quý - Hạ Lang, thời điểm này cỏ đã bắt đầu chuyển màu rồi và đây thật sự là một nơi làm mê lòng người.
Cre: Sugar Nguyễn