Bản Nậm Nghiệp mùa táo mèo | Bình yên dưới chân núi Tà Chì Nhù

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước lại trong veo đến thế…
ảnh: Nguyễn Trọng Cung