Cập nhật tình hình Đà Nẵng những ngày này

  Do không khí ngoài trời có thể cảm giác lên đến 45 độ nên phần lớn du khách và người dân chọn những hình thức như ngồi cà phê hoặc chill tại địa điểm lưu trú là chủ yếu nên nhìn chung ngoài đường khá là vắng.
Cre: Đặng Công Lợi