Vườn Quốc gia Vũ Quang - Tiềm năng du lịch cần được đánh thức

  Là rừng nguyên sinh vào dạng hoang sơ nhất VN và độ đa dạng sinh học cũng cao nhất khi liên tục phát hiện các loài động và thực vật mới cho Thế giới, đặc biệt có hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang lớn thứ 3 cả nước nằm trọn trong rừng nên có rất nhiều khung cảnh ảo diệu như tranh vẽ...