“Thung lũng vàng” Tam Cốc

  Tháng 5 này về với Tam Cốc ngắm cảnh cánh đồng lúa chín - một trong những cánh đồng lúa chín được bầu trọn đẹp nhất Việt Nam.
  Lúa chỉ kéo dài tới hết tháng 5 nên mau mau lên lịch đi Ninh Bình thôi.
Cre: Hoàng Yến