VỊNH HẠ LONG - CÁT BÀ ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN “DI SẢN THIÊN THIÊN THẾ GIỚI”

  Chúc mừng Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là “Di sản Thiên nhiên Thế giới” tại Saudi Arabia.
  Đây là cũng những địa điểm được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới đầu tiên thuốc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.