Hang Én | “Mùa săn nắng” sắp trở lại từ tháng 12

  Hang Én (Quảng Bình) lại sắp sửa bước vào “mùa săn nắng” đó. Hàng năm cứ từ tháng 12 đến tháng 3.
  Đến khám phá Hang Én sẽ có cơ hội được ngắm những tia nắng góc rộng chiếu sâu vào bên trong lòng, làm sáng rực cả lòng hang và bãi cắm trại thêm lung linh.
Cre: Lan Hoàng