Hà Nội ngày gió lạnh đầu tiên!

  Mùa thu Hà Nội này hơi quán xá vì lúc lượn đường mải ngắm phố phường mình không chụp được. Nhưng hôm nay thực sự là ngày thu đẹp nhất từ đầu mùa tới giờ.
  Hoa mình mua đại 1 tiệm trên phố vì sạp buffet hoa tóp tóp nổi tiếng ở Trương Hán Siêu đông quá.
Cre: Tô Lan