Suối Lênin - Pác Bó, Cao Bằng

  Vào một chiều không nắng tháng 10.
  Lịch trình của mình là ngày hôm ấy sẽ đi đồi vinh quý. Nhưng do thời tiết có mưa và âm u nên chuyển sang Suối Lenin. Cũng may mắn vì trước đó trời không mưa nên màu suối rất đẹp. Có nắng thì suối sẽ trong hơn, màu suối ở đây sẽ thay đổi theo thời tiết.
Cre: Nguyễn Lý Sinh