Sông Nho Quế cũng là một trong những biểu tượng của Hà Giang

  Cùng với cung đèo Mã Pì Lèng hiểm trở, dòng sông Nho Quế cũng là một trong những biểu tượng của Hà Giang.
  Bắt nguồn từ vùng Vân Nam, Trung Quốc, sông Nho Quế chảy qua hàng loạt ngọn núi hiểm trở đổ vào vào nước ta. Sông tiếp tục xuôi dọc theo Mã Pí Lèng, khi đến huyện Mèo Vạc thì chia ra làm 2 nhánh và chảy sang địa phận Cao Bằng, cuối cùng nhập vào sông Gâm.
  Hầu hết khoảng thời gian trong năm, nước sông sẽ có màu xanh ngọc lục bảo tự nhiên vô cùng tuyệt đẹp.
Cre: Huy Bảo